Phong Lộc

Diện tích

Sức chứa (lượng khách)

 U-shape Theatre Classroom

130 m2

40

70

60


Phòng họp bao gồm:
- Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng
- Bảng trắng, bút, bảng lật
- Màn hình chiếu
- Hệ thống điều hòa
- Microphone
- Hoa tươi trang trí


TOP

Tin liên quan